Sikh Festivals

Sikh Festivals

WHEN ARE NEXT SIKH HOLIDAYS

Vaisakhi
Vaisakhi

Vaisakhi in 2023 is on the Friday, 14th of April (14/04/2023)

Birthday Of Guru Angad Dev
Birthday Of Guru Angad D

Birthday Of Guru Angad Dev in 2023 is on the Tuesday, 18th of April (18/04/2023)

Martyrdom Of Guru Arjan Dev Sahib
Martyrdom Of Guru Arjan

Martyrdom Of Guru Arjan Dev Sahib in 2023 is on the Friday, 16th of June (16/06/2023)

SIKH Festivals and Holidays in 2023

Year Date Day Holiday
2023 5 Jan Thu Guru Gobind Singh Birthday
2023 13 Jan Fri Maghi Lohri
2023 7 Mar Tue Holi
2023 8 Mar Wed Hola Mohalla
2023 14 Apr Fri Vaisakhi
2023 18 Apr Tue Birthday Of Guru Angad Dev
2023 16 Jun Fri Martyrdom Of Guru Arjan Dev Sahib
2023 20 Oct Fri Birth Of The Guru Granth
2023 9 Nov Thu Diwali
2023 24 Nov Fri Martyrdom Of Guru Tegh Bahadur Sahib
2023 27 Nov Mon Guru Nanak Birthday